Funkcionalumas

Finansų valdymas

 • Efektyviai valdykite buhalteriją ir atsargas
 • Supaprastinkite pinigų srautų valdymą
 • Valdykite ilgalaikį turtą
 • Atlikite bankinius sutikrinimus ir inkasaciją
 • Dirbkite su daugybe valiutų, vietų, juridinių asmenų ar įmonių

Gamyba

 • Padidinkite gamybos užsakymų efektyvumą
 • Patobulinkite žaliavų planavimą
 • Valdykite ilgalaikį turtą
 • Efektyviau planuokite pajėgumų poreikį
 • Būkite budrūs ir greitai reaguokite į klientų užklausas

Tiekimo grandinės valdymas

 • Derinkite darbo srautus ir procesus
 • Valdykite atsargas
 • Imkitės adekvačių veiksmų
 • Įgyvendinkite naujas rinkos galimybes
 • Efektyviau bendradarbiaukite su partneriais

Prekyba ir rinkodara

 • Valdykite klientų ir pardavimų duomenis
 • Kurkite rinkodaros kampanijas
 • Organizuokite paslaugų išteklius
 • Numatykite ir stebėkite atsargų sunaudojimą
 • Valdykite sutartis ir paslaugų susitarimus

Žmogiškųjų išteklių valdymas

 • Pridėkite komentarus prie darbuotojų bylų
 • Stebėkite neatvykimus į darbą
 • Kurkite ataskaitas
 • Aprūpinkite darbuotojus pažįstamais įrankiais
 • Prisiminkite gimtadienius ir šventes

Projektų valdymas

 • Numatykite išlaidas ir laiką
 • Automatizuokite sąskaitų išrašymus
 • Stebėkite išlaidas ištekliams ir jų sunaudojimą
 • Planuokite pajėgumus
 • Nuspėkite užimtumą

Paslaugų valdymas

 • Valdykite klientų skambučius ir užklausas
 • Stebėkite palaikymo procesus
 • Paskirstykite išteklius
 • Kurkite ataskaitas
 • Vykdykite turto valdymą